DASZKI

W tym przypadku łączymy metal ze szkłem. Konstrukcja daszku może być wspornikowa lub wysięgnikowa. Przy realizacji zadaszeń bierzemy pod uwagę dopasowanie konstrukcji do gabarytów zadaszenia.